przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

321.

Data:

2013-10-30 11:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2013 > III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Miejskiej 2013.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonał: Mirosław Malinowski

322.

Data:

2013-10-30 11:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2013 > IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały Rady Miejskiej 2013
Wykonał: Grzegorz Burakowski

323.

Data:

2013-10-29 20:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi animatora projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość
Wykonał: Włodzimierz Kabus

324.

Data:

2013-10-29 19:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usługi animatora projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość
Wykonał: Włodzimierz Kabus

325.

Data:

2013-10-28 19:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Informacja o wynikach przetargów > Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny (Karczówka)
Wykonał: Włodzimierz Kabus

326.

Data:

2013-10-28 19:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Informacja o wynikach przetargów > Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny (Karczówka)
Wykonał: Włodzimierz Kabus

327.

Data:

2013-10-25 11:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2005 > I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Miejskiej 2005.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonał: Mirosław Malinowski

328.

Data:

2013-10-25 11:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2005 > I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Miejskiej 2005.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonał: Mirosław Malinowski

329.

Data:

2013-10-24 18:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia do 14000 Euro > Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu
Wykonał: Włodzimierz Kabus

330.

Data:

2013-10-23 20:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Informacja o wynikach przetargów > Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
Wykonał: Włodzimierz Kabus

331.

Data:

2013-10-23 14:40
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Decyzje i inne akty administracyjne > Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy nie przekraczającej 800 kW i wysokości nie przekraczającej 100 m NPT"
Wykonał: Agnieszka Dziadosz

332.

Data:

2013-10-23 14:39
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Decyzje i inne akty administracyjne > Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy nie przekraczającej 800 kW i wysokości nie przekraczającej 100 m NPT"
Wykonał: Agnieszka Dziadosz

333.

Data:

2013-10-23 14:37
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Decyzje i inne akty administracyjne > Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy nie przekraczającej 800 kW i wysokości nie przekraczającej 100 m NPT"
Wykonał: Agnieszka Dziadosz

334.

Data:

2013-10-23 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Decyzje i inne akty administracyjne > Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy nie przekraczającej 800 kW i wysokości nie przekraczającej 100 m NPT"
Wykonał: Agnieszka Dziadosz

335.

Data:

2013-10-21 11:24
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonał: Mirosław Malinowski

336.

Data:

2013-10-21 11:23
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonał: Mirosław Malinowski

337.

Data:

2013-10-21 11:02
Dział: Organy > Burmistrz Zwolenia > Zarządzenia > Zarządzenia 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Zwolenia 2013.
Dodatkowy opis redaktora: wpr
Wykonał: Grzegorz Burakowski

338.

Data:

2013-10-21 11:02
Dział: Organy > Burmistrz Zwolenia > Zarządzenia > Zarządzenia 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Zwolenia 2013
Wykonał: Grzegorz Burakowski

339.

Data:

2013-10-21 10:55
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Informacje z wykonania budżetu > rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 września 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonał: Mirosław Malinowski

340.

Data:

2013-10-21 10:54
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Informacje z wykonania budżetu > rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 września 2013 r.
Wykonał: Mirosław Malinowski

<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   - następna >>>wersja do druku wersja do druku