przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Prawo Lokalne > Protokoły
1.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu w zakresie nadzoru nad realizacją przez Komunalny Zakład Budżetowy "Administracja Domów Mieszkalnych" wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego budynków w komunalnych zasobach mieszkaniowych w latach 2007-2010.

Załączniki: Rozmiar:
208.351 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Najwyższa Izba Kontroli
Osoba, która wprowadziła dane: Paweł Nakonieczny
Data wytworzenia informacji: 2011-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 08:41

rejestr zmian publikacji » do góry

2.
Wystąpienie pokontrolne w zakresie kontroli wykonania dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 85212, 85214, 85295 oraz 85415 - w 2009 r. z 25 sierpnia 2010 r.

Załączniki: Rozmiar:
268.393 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Wojewoda Mazowiecki
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-31 13:46

rejestr zmian publikacji » do góry

3.
Wystąpienie pokontrolne w zakresie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej... z dnia 30 lipca 2010 r.

Załączniki: Rozmiar:
600.123 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Wojewoda Mazowiecki
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-31 13:39

rejestr zmian publikacji » do góry

4.
Wystąpienie pokontrolne w zakresie kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 6 maja 2010 r.

Załączniki: Rozmiar:
485.939 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Wojewoda Mazowiecki
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-31 13:35

rejestr zmian publikacji » do góry

5.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31.08.2009 r.

Załączniki: Rozmiar:
160.771 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: NIK
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 09:43

rejestr zmian publikacji » do góry

6.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 04.12.2008 r.

Załączniki: Rozmiar:
299.083 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Najwyższa Izba Kontroli
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-12 14:48

rejestr zmian publikacji » do góry

wersja do druku wersja do druku