przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
- Kontakt
- Dyżury
- Kompetencje
- Zarządzenia
- Oświadczenia
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Organy > Burmistrz Zwolenia > Kompetencje
1.
Do kompetencji Burmistrza należy:

 1. wydawanie zarządzeń,

 2. reprezentowanie gminy na zewnątrz,

 3. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

 4. wykonywanie budżetu gminy,

 5. podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 7. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,

 8. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

 9. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Zwoleniu,

 10. przedkładanie na sesje Rady Miejskiej sprawozdań z wykonywania uchwał,

 11. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym,

 12. odpowiedzialność za wykorzystanie mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Miejskiej,

 13. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową,

 14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze statutu Gminy Zwoleń,

 15. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

 16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej w Zwoleniu.Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Kabus Włodzimierz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2003-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-04 13:55

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Kontakt
 Dyżury
 Kompetencje
 Zarządzenia
 Oświadczenia
wersja do druku wersja do druku