przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
- Narodziny, małżeństwa, zgony
- Dowody osobiste
- Meldunki
- Mienie komunalne
- Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
- Zagospodarowanie przestrzenne
- Inwestycje
- Ochrona środowiska
-- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
-- Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
-- Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów
-- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
-- Ustanowienie Pomnika Przyrody
- Ewidencja działalności gospodarczej
- Finanse
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Urząd > Załatwianie spraw obywateli > Ochrona środowiska
1.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013 ? 2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

Załączniki: Rozmiar:
3.437 MB
411.216 KB
166.918 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dziadosz
Osoba, która wprowadziła dane: Paweł Nakonieczny
Data wytworzenia informacji: 2013-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-12 09:43

rejestr zmian publikacji » do góry

2.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zwoleń na lata 2008-2032

Załączniki: Rozmiar:
672.000 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dziadosz
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:29

rejestr zmian publikacji » do góry

3.
Program Ochrony środowiska dla Gminy Zwoleń na lata 2009-2016 (aktualizacja)

Załączniki: Rozmiar:
2.174 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dziadosz
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:27

rejestr zmian publikacji » do góry

4.
Plan gospodarki odpadami dla Gminy Zwoleń na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja)wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki: Rozmiar:
3.483 MB
1.023 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dziadosz
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:24

rejestr zmian publikacji » do góry

5.
Ochrona środowiska

 

Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1


Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Gospodarczeji i Rolnictwa Kierownik - Krystyna Koziarska

tel. +48 676 23 31 wew. 25, pok. nr 19

 
GODZ. OTWARCIA: 
poniedziałek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º

Sprawy prowadzi Agnieszka Dziadosz - inspektor, pokój nr 19; tel. 676 23 31 w. 25

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 
Wyszukiwanie kart w Wykazie
 

Uchwała Nr L/390/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zwoleń wraz z załącznikami 

Uchwała Nr XLVIII/311/2006 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 października 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń (197KB)

Uchwała Nr XXXVIII/308/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych


Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dziadosz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2007-01-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-01-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-30 09:36

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 Ustanowienie Pomnika Przyrody
wersja do druku wersja do druku