przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
- Narodziny, małżeństwa, zgony
- Dowody osobiste
- Meldunki
- Mienie komunalne
-- Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste
-- Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika
-- Zamiana nieruchomości
-- Nabycie prawa własności nieruchomości
-- Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
-- Dzierżawa nieruchomości
-- Sprzedaż lokali mieszkalnych
-- Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
-- Wykreślenie długu z hipoteki
-- Wykonanie lub nie prawa pierwokupu
-- Zatwierdzenie podziału nieruchomości
-- Rozgraniczenie nieruchomości
-- Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
- Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
- Zagospodarowanie przestrzenne
- Inwestycje
- Ochrona środowiska
- Ewidencja działalności gospodarczej
- Finanse
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Urząd > Załatwianie spraw obywateli > Mienie komunalne
1.

Urząd Miejski w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1

Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego
Kierownik - Jolanta Zdrzalik
tel. +48 676 2181 wew. 40

Godz. otwarcia :
poniedziałek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º

Referat prowadzi sprawy wynikające z :
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. z 1968r. Nr 23, poz. 151),
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm. ),
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717z późn. zm.)
- ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 603 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

 


Podmiot udostępniający informację: UM
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Burakowski
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2004-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-02 14:23

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste
 Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika
 Zamiana nieruchomości
 Nabycie prawa własności nieruchomości
 Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 Dzierżawa nieruchomości
 Sprzedaż lokali mieszkalnych
 Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
 Wykreślenie długu z hipoteki
 Wykonanie lub nie prawa pierwokupu
 Zatwierdzenie podziału nieruchomości
 Rozgraniczenie nieruchomości
 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
wersja do druku wersja do druku