przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
- Narodziny, małżeństwa, zgony
-- Zgłoszenie urodzenia dziecka
-- Zawarcie związku małżeńskiego
-- Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
-- Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
-- Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
-- Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
-- Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
-- Zgłoszenie zgonu
-- Zestawienie opłat pobieranych przez USC
- Dowody osobiste
- Meldunki
- Mienie komunalne
- Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
- Zagospodarowanie przestrzenne
- Inwestycje
- Ochrona środowiska
- Ewidencja działalności gospodarczej
- Finanse
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Urząd > Załatwianie spraw obywateli > Narodziny, małżeństwa, zgony
1.

Urząd Stanu Cywilnego w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1

Kierownik - Anyszkiewicz Alfreda tel. +48 676 2210 wew. 37

GODZ. OTWARCIA:

w dni powszednie za wyjątkiem sobót od godz. 7³º do godz. 15³º 

Urząd prowadzi sprawy wynikające w szczególności z przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz.180 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9 poz.59 z późn.zm.). Urząd Stanu Cywilnego w Zwoleniu, zgodnie z właściwością miejscową, rejestruje zdarzenia z zakresu stanu cywilnego z terenu Gminy Zwoleń.


Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2004-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-15 12:25

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Zgłoszenie urodzenia dziecka
 Zawarcie związku małżeńskiego
 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 Zgłoszenie zgonu
 Zestawienie opłat pobieranych przez USC
wersja do druku wersja do druku